ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ใบความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสันพันธ์และฟังก์ชัน ระดับชั้น ม.4  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปอ่านและทำแบบฝึกหัดได้เลยในไฟล์มีแบบฝึกให้ทำด้วยครับ  อ่านแล้วฝึกทำโจทย์ในนั้นเลย เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองครับ

ดูตัวอย่างข้อสอบจากรูปข้างล่างครับ

ดาวน์โหล

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com