สมบัติของจำนวนนับ

ไฟล์นี้เป็นไฟล์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นม.1 เรื่องสมบัติของจำนวนนับ เช่นเรื่อง ตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ การหา ห.ร.ม. หา ค.ร.น.  โจทย์ประยุกต์ของต่างๆของ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ครับ  มีข้อสอบ o-net ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ พี่เม้ง ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการติว o-net ให้นักเรียนต้องขอขอบคุณพี่เม้งด้วยครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลด ดูตัวอย่างข้อสอบจากรูปด้านล่างครับ  ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ใต้รูปน่ะครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com