การบวกพหุนาม

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.1 เรื่องการบวกพหุนาม ผมทำไว้เพื่อเตรียมสอน นักเรียนชั้นม.1

หลังจากที่ผมให้น้กเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเอกนามจำนวนทั้งหมด 63 ข้อ ถือว่าเยอะพอสมควร และได้วัดนักเรียนโดนการสอบข้อสอบของผมเป็นข้อเขียนน่ะครับปรากฎว่านักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในการสอบครั้งนี้  ถือว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกในเรื่องนี้ได้ผลดีมาก  ผมก็เลยทำแบบฝึกเรื่องการบวกพหุนามออกมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้หัดทำอีก ครูท่านใดต้องการดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ ตามลิงค์ข้างล่างรูปน่ะครับ ดูตัวอย่างแบบฝึกตามรูปข้างล่างน่ะครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com