การบวกและลบเศษส่วนของพหุนาม

สำหรับการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามนั้นหลักการเหมือนกับการบวกลบเศษส่วนทั่วๆไปคือต้องทำ

ส่วนให้เท่ากันก่อน จากนั้นก็บวกลบกันต่อไป หลักการมีแค่นี้ ไม่ยาก มีดูตัวอย่างกันเลยคับ

1) \( \frac{x+5}{2x-2} + \frac{3x+6}{x^{2}+x-2}\)  

พจน์ไหนแยกตัวประกอบได้ลองแยกตัวประกอบก่อนนะ

\( \frac{x+5}{2(x-1)}+\frac{3(x+2)}{(x+2)(x-1)}\)

\( \frac{x+5}{2(x-1)} + \frac{3}{(x-1)}\)    จะเห็นว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันต้องเอา 2 คูณเข้าส่วนถึงจะเท่ากัน

\(\frac{x+5}{2(x-1)}+\frac{3\times 2}{2\times (x-1)}\)  ต้องคูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะ

\(\frac{x+5+6}{2(x-1)}\)

\(\frac{x+11}{2(x-1)}\)  เป็นอย่างไรบ้างไม่ยากครับ คอนเซปต์มีแค่นี้ทำส่วนให้เท่ากันแล้วจับเศษบวกหรือลบกัน

2)  \(\frac{2}{x^{2}-x-6} + \frac{3x}{x^{2}-9}\)

\(\frac{2}{(x-3)(x+2)} + \frac{3x}{(x-3)(x+3)}\) ต่อไปเติมส่วนให้มันเท่ากันครับ

\(\frac{2(x+3)}{(x-3)(x+2)(x+3)} +  \frac{3x(x+2)}{(x-3)(x+3)(x+2)}\)

\( \frac{2x+6+3x^{2}+6x}{(x-3)(x+2)(x+3)}\)

\(\frac{3x^{2}+8x+6}{(x-3)(x+2)(x+3)}\)

 

3)  \(\frac{x-6}{x^{2}-36} -  \frac{1}{x-6}\)

\(\frac{x-6}{(x-6)(x+6)}- \frac{1}{(x-6)}\)

\(\frac{x-6}{(x-6)(x+6)}-\frac{1\times (x+6)}{(x-6)(x+6)}\)

\(\frac{x-6-x-6}{(x-6)(x+6)}\)

\(\frac{-12}{(x-6)(x+6)}\)

เป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยาก คอนเซปต์ต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วจับตัวเศษมาบวกหรือลบกัน พยายามจับประเด็นให้ได้ข้ออื่นก็ทำเหมือนกันหมดเลย ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆอาจจะหาดูตามยูทูบเพิ่มเติมอีกหลายๆข้อ

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com