Decile (เดไซล์)
เดไซล์คืออะไรเป็นการบอก ตำแหน่งของมูลโดยการนำข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามากก่อน  แล้วนำข้อมูลที่เรียงเสร็จแล้วนั้นมาแบ่งออกเป็น 10 ส่วน เท่าๆ กัน ดังรูปน่ะคับ

ถ้าเราแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่ากันดังรูปข้างบน จะมีจุดแบ่งอยู่ 9 จุด เราจะเรียกข้อมูลตรงจุดแบ่งทั้ง 9 จุดว่า  \(D_{1},D_{2},D_{3},...,D_{9}\) ดูรูปข้างบนประกาอบนะครับ

ซึ่งถ้าเราดูจากรูปข้างบนจะเห็นว่า \(D_{5}\)เป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง ดังนั้นเราจะได้ว่า

\(D_{5}=Med=Q_{2}\) อันนี้จำเอาไว้ใช้ได้นะครับ

สำหรับตำแหน่งในการหาเดไทล์ที่ r ใดๆ หาได้จากสูตร

ดำแหน่งของ \(D_{r}=\frac{r}{10}(N+1)\)

ไปดูตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดเลยครับ

ตัวอย่างที่ 1 จากข้อมูลที่กำหนดให้จงหาเดไซล์ที่3

10 12 15 20 25 26 28 29 33 34 36 38 40 42 42

วิธีทำ ขั้นตอนแรก เรียงข้อมูลก่อนครับเรียงจากน้อยไปหามากนะ

ขั้นตอนที่ 2 หาตำแหน่งของเดไซล์ที่ 3 \(D_{3}=\frac{3}{10}(15+1)=4.8\)

นั่นคือ เดไซด์ที่ 3 คือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่ง 4.8   ไม่ใช่ตอบ 4.8 นะระวังด้วย

ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่ 4.8  ก็คือข้อมูลที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ 4 กับตำแหน่งที่ 5 เรามาคำนวณหาคำตอบกันเลย  ใชการเทียบบัญญัติไตรยางค์เอานะครับ

ตำแหน่งต่างกัน 1 (5-4) ข้อมูลต่างกัน 5 (25-20)

ตำแหน่งต่างกัน 0.8 (4.8-4) ข้อมูลต่างกัน \(\frac{5}{1}\times 0.8=4\)

นั่นคือข้อมูลตำแหน่งที่  4 และข้อมูลที่ตำแหน่ง 4.8 มีค่าต่างก้น 4

ข้อมูลที่ตำแหน่งที่ 4 คือ 20  จึงได้ว่าข้อมูลที่ตำแหน่งที่ 4.8 คือ 24

ข้อนี้ตอบ \(D_{3}=24\) Ans

ไม่ยากใช่นะครับ พยายามทำแบบฝึกหัดเยอะ ครับมีปัญหาสอบถามได้ครับ ไปละ

ดูวิดีโอถ้าใครขี้เกียจอ่านแก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๐๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๙ น.)