การบวกและการลบเอกนาม

การบวกและการลบเอกนาม  เอกนามที่จะนำมาบวกกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันน่ะครับ  คล้ายกันก็คือต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน อย่างเช่น

  • 7x คล้ายกัน -4x  มีตัวแปร x เหมือนกัน
  • 9xy  คล้ายกับ 12xy  มีตัวแปรชุดเดียวกัน คือ xy
  • 2mn คล้ายกับ 9nm  มีตัวแปรชุดเดียวกันคือ mn  (m กับ n สลับที่กันได้น่ะครับ ไม่ว่า m จะอยู๋ก่อนหรือหลังก็ยังคล้ายกันน่ะครับ เพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่)

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com