การบวกและการลบเอกนาม

Print

การบวกและการลบเอกนาม  เอกนามที่จะนำมาบวกกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันน่ะครับ  คล้ายกันก็คือต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน อย่างเช่น