พาราโบลา

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ เป็นไฟล์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 3  เรื่อง พาราโบลา  โดยจะกำหนด สมการพาราโบลามาให้แล้วให้นักเรียน บอกจุดยอด ของพาราโบลา บอกว่าเป็นพาราโบลา คว่ำหรือหงาย ดูตัวอย่างข้อสอบจากรูปข้างล่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ จากลิงค์ข้างล่างรูปครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com