ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.5  เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ เป็นข้อสอบรวมๆ ที่สามารถดาวน์โหลด เอาไปทำได้น่ะครับ    ดูตัวอย่างข้อสอบจากรูปข้างล่างครับดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ จากลิงค์ข้างล่างรูปครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com