สื่อการสอน Power Point เรื่องการบวกและการลบพหุนาม

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ Power Point น่ะครับ เป็นเรื่องการบวกและการลบพหุนามครับ ใช้ในการประกอบการสอนหรือ นำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบได้ครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com