แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องความน่าจะเป็น

แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องความน่าจะเป็น ไฟล์นี้เป็นข้อสอบเรือ่งความน่าจะเป็นน่ะครับ เริ่มตั้งแต่เรื่อง ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม  การหาค่าความน่าจะเป็น ดาวน์โหลดลองไปทำดูน่ะครับ ไม่ยากครับ ถ้าทำได้รับรองว่าทำข้อสอบได้แน่ครับ

เป็นไฟล์ word น่ะครับสามารถโหลดไปแก้ไขได้ครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com