ใบงานเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสาม

ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีที่สูงกว่าสอง เช่น ดีกรีสาม ดีกรีสี่ เป็นต้น ซึ่งไม่ยากคับสามารถหาได้ที่ นี่คับตามลิงค์นี้เลย ผลต่างกำลังสาม และ  ผลบวกกำลังสาม  ตัวอย่างใบงานและลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างน่ะ เป็นไฟล์เวิร์ดนำไปแก้ใขได้น่ะ...

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com