พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ใบงานเรื่องพื้นที่ผิวทรงกระบอก คับ ตัวอย่างของเอกสารดูที่ด้านล่างน่ะ ลิงค์ดาวน์โหลดก็อยู่ด้านล่าง 

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com