แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

Print

แบบฝึกเรื่องนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดทำโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ก็เลยเอามาลงไว้ให้เผื่่อใครอยากนำไปใช้ในการฝึกนักเรียน หรือนักเรียนสามารถนำไปใช้ฝึกฝนด้วยตนเองได้ครับ  ดูตัวอย่างแบบฝึกหัดด้านล่าง  

 

ดาวน์โหลด