แบบฝึกการให้เหตุผล

แบบฝึกหัดการให้เหตุผลเรียนตอนชั้นม.4 เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นเนื้อหาที่จะเสริมสร้างหลักในการคิดอย่างมีเหตุผล  ทำให้ผู้เรียนการการคิดวิเคราะห์เป็น อย่างไรก็ลองเอาไปฝึกหัดทำดูครับ...

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com