แบบฝึกหัดเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

แบบฝึกหัดเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ แบบฝึกหัดเรื่องนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวน และเป็นแบบฝึกเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือเรียนของ สสวท นั่งพิมพ์นานมากกว่าจะได้แต่ละข้อ เรียกว่านั้งพิมพ์จนปวดก้นกันเลยที่เดียว ก็เลยเอามาอัพโหลดให้ผู้ที่สนใจได้นำไปลองทำดู คุณครูสามารถนำไปเป็นเครืองมือในการสอนได้ ผมอัพโหลดให้เป็นไฟล์เวิร์ดสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามต้องการ 

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com