แจกแบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าลอการิทึมและการสมการลอการิทึม

แบบทดสอบเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาค่าลอการิทึมกับการแก้สมการลอการิทึม ซึ่งอัพโหลดใหม่เนื่องจากไฟล์เก่ามีความเสียหา เป็นแบบฝึกหัดเหมาะแก่นักเรียนและผู้สนใจทุกคนสามารถนำไปฝึกทำในช่วงเวลาว่างหรือฝึกทำเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยหรือสอบในโรงเรียน หรืออาจใช้เป็นแบบฝึกในการสอนของครูก็ได้ครับ 

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com