เอกสารประกอบการสอนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปแนนเชิยลและฟังก์ชันลอการิทึม

สื่อการสอนเรื่อง ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมเหมาะสำหรับคุณครูและนักเรียนนำไปฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการเรียนเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากหากเราพยายามฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ  อย่างไรก็ลองนำไปใช้ดูนะคับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคน ให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ในเวบอาจจะแสดงผลผิดพลาด แต่ถ้าดาวน์โหลดมาใช้รับรองใช้ได้แน่นอน ครับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com