สื่อการสอน power point ม.1 เรื่องการแยกตัวประกอบ

สื่อการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบสำหรับ นักเรียน ม.1 คับ เป็น power point นะคับเป็นสื่อสำหรับการสอนอย่างดียิ่งคับลองเอาไปใช้ดูคับ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ 0988281419 หรือ wisanu.kkung@gmail.com