ความหมายของพหุนาม

12. 11. 04
posted by: Administrator
Last Updated: 14 May 2016
Created: 04 November 2012
Hits: 35105

การเขียนเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปอยู่ในรูปผลบวก เรียก  การบวกของเอกนามนั้นว่า พหุนาม   เช่น  

2x และ 5xy ต่างเป็นเอกนาม  แต่ถ้านำ 2x+5xy  เรียกว่า พหุนาม

-5x และ -4y ต่างก็เป็นเอกนาม แต่ถ้านำ -5x-4y=-5x+(-4y) เรียกว่า พหุนาม

 

ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ เนื้อที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับ พหุนาม คือ

 

    1. การบวกพหุนาม
    2. การลบพหุนาม
    3. การคูณพหุนาม
    4. การหารพหุนาม

ซึ่งผมจะเขียนบทความเรื่องแต่ละเรื่องที่กล่าวมาให้ได้อ่านน่ะครับ ลองติดตามดูเรื่อยๆ ครับ

 

เลื่อนไปด้านบน