การบวกเอกนาม

12. 11. 08
posted by: Administrator
Last Updated: 14 May 2016
Created: 08 November 2012
Hits: 26006

 จำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่เป็นเรื่องที่ผมชอบมาก เพราะง่ายมากเลย ผมชอบทำโจทย์ที่ครูให้มา และผมก็ทำได้ด้วย ตอนนั้นผมสนุกกับการเรียนเรื่องนี้มากๆ พอจับจุดได้แล้วไม่ว่าคุึณครูจะออกโจทย์มาอย่างไร ผมก็ทำได้หมด วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอให้ทุกคนได้อ่าน ง่ายๆ ครับไม่อยากเลย

เอกนามที่จะนำไปบวกกันได้ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน

 

เอกนามที่คล้ายกันคือ เอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น  7x  คล้ายกับ 8x ,10x ,-45x  เป็นต้น

25xy  คล้ายกับ -56xy , 21xy , 23xy

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของ  4x + 5x + 9x

วิธีการบวกง่ายๆ คับ เอา สัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยและเติมตัวแปรด้านหลัง คือ

=(4+5+9)x

=18x

ตอ 18x


 

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกของ 12xy + 45xy + 21xy

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

= (12 + 45 + 21)xy

= 78xy

ตอบ  78xy


 

ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลบวกของ 2x + (-3)x + 9x + (-4)x

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

=  [(2+(-3)+9+(-4)]x    (ต้องแม่นยำเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มน่ะครับ)

= 4x

ตอบ 4x


 

ตัวอย่างที่ 4 จงหาผลบวกของ  4x2y + x2y +  9x2y + 10x2y

วิธีการบวกง่ายเหมือนเดิม จับสัมประสิทธิ์มาบวกกัน และเติมตัวแปรด้านหลัง  ดังนี้ คือ

= (4+1+9+10)x2y

=24x2y

ตอบ  24x2y


ตัวอย่างที่ 5 จงหาผลบวกของ  4mn + (-5)xy + (-6)mn + 9xy

วิธีการทำ ก่อนที่จะบวกกัน เราต้องดูก่อนน่ะครับว่ามีพจน์ไหนบ้างที่่คล้ายกัน จากตัวอย่าง จะเห็นว่า

4mn  คล้ายกับ (-6)mn

(-5)xy  คล้ายกับ 9xy

ดังนั้น เราสามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนี้ มาบวกกันได้

ดังนี้

= [4+(-6)]mn  + [(-5)+9]xy    มีสองคู่ที่สามารถบวกลบกันได้ น่ะครับ ระหว่างสองพจน์ทั้งสองต้องเป็นเครื่องหมายบวกน่ะครับ

= -2mn + 4xy

ตอบ -2mn + 4xy


ตัวอย่างที่ 6 จงหาผลบวกของ  3c + 5x + (-5)c + (-9)x

วิธีการทำ  ก่อนที่จะบวกกัน เราต้องดูก่อนน่ะครับว่ามีพจน์ไหนบ้างที่่คล้ายกัน จากตัวอย่าง จะเห็นว่า

3c  คล้ายกับ (-5)c

(5)x  คล้ายกับ (- 9)x

ดังนั้น เราสามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนี้ มาบวกกันได้

ดังนี้

=[3 + (-5)]c  + [ 5 + (-9)]x

มีสองคู่ที่สามารถบวกลบกันได้ น่ะครับ ระหว่างสองพจน์ทั้งสองต้องเป็นเครื่องหมายบวกน่ะครับ

= -2c + (-4)x

= -2c - 4x

ตอบ -2c - 4x

เลื่อนไปด้านบน