วันนี้มาเฉลยข้อสอบ TEDET ปี 63 ซึ่งพึ่งสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ 4 ตุลาคม 2563 ผมจะหยิบมาเฉลย แค่บางข้อเอาข้อที่สะดุดตา ไม่ใช้สมองมาก คือใช้กึ๋น นิดๆในการทำ เพราะจริงข้อสอบพวกนี้ไม่ต้องออกยากหรอก ออกเพื่อทดสอบพวกไหวพริบ ปฏิภาณของเด็กนักเรียนก็พอแล้ว อย่างเช่น ข้อนี้สามารถวัดได้หลายอย่างเลย ถ้าใครเรียนแบบจำๆมา คงจะทำไม่ได้ มาดูข้อสอบกันเลยครับ

5. ถ้า \(x=b\) และ \(y=0\) เป็นคำตอบของสมการ \(-2x+y=5\) และ \(x+3y=a\) โดยที่ \(a\) และ \(b\) เป็นค่าคงตัว จงหาค่าของ \(a-b\)

วิธีทำ ข้อนี้แก้ระบบสมการครับ แก้ตามสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับ

กำหนดให้ \(-2x+y=5\quad\quad\cdots (1)\) 

เมื่อแทนค่า \(x=b\) และ \(y=0\) ลงไปในสมการ \((1)\) เราจะได้ว่า

\begin{array}{lcl}-2b+0&=&5\\-2b&=&5\\b&=&\frac{5}{-2}\end{array}

กำหนดให้ \(x+3y=a\quad\quad\cdots (2)\) 

เมื่อแทนค่า \(x=b\) และ \(y=0\) ลงไปในสมการ \((2)\) เราจะได้ว่า

\begin{array}{lcl}b+3(0)&=&a\\b&=&a\end{array}

ตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ

\(b=-\frac{5}{2}\)

\(b=a\)

เนื่องจากโจทย์ให้เราหา \(a-b\) เราจึงได้ว่า

\begin{array}{lcl}a-b&=&-\frac{5}{2}-(-\frac{5}{2})\\&=&0\end{array}

Pin It