Main menu

การคูณเศษส่วน  วันนี้เรามาดูการคูณเศษส่วนกันครับ หลัการในการคูณเศษส่วน มีหลักการง่ายคือ จับเศษคูณเศษ จับส่วนคูณส่วน มีหลักการง่ายๆแค่นี้ครับ เรามาดูตัวอย่างการคูณเศษส่วนกันครับ

ตัวอย่าง  จงหาค่าผลคูณต่อไปนี้

1) \(\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}&=&\frac{1\times 1}{2\times 3}\\&=&\frac{1}{6}\end{array}

2)\(\frac{2}{5}\times \frac{-3}{7}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{2}{5}\times \frac{-3}{7}&=&\frac{2\times (-3)}{5\times 7}\\&=&\frac{-6}{35}\end{array}

3) \(\frac{2}{3}\times \frac{2}{5}\times \frac{4}{5}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{2}{3}\times \frac{2}{5}\times \frac{4}{5}&=&\frac{2\times 2\times 4}{3\times 5\times 5}\\&=&\frac{16}{75}\end{array}

We have 73 guests and no members online