Main menu

สำหรับการคูณจำนวนเต็มคงไม่ต้องอธิบายหรือว่าสอนอะไรมากมาย ไปดูตัวอย่างการคูณ กันเลยดีกว่าครับ

นิยามของการคูณ มาจากการบวก ครับเช่น

\(2\times 3=3+3=6\) (สามบวกกันสองตัว)

\(3\times 5=5+5+5=15\) (ห้าบวกกันสามตัว)

\(4\times 2 = 2+2+2+2=8\) (สองบวกกันสี่ตัว)

เอกลักษณ์การคูณ  

เราจะเห็นได้ว่า

\(2\times 0=0\)

\(5\times 0=0\)

\(-4\times 0=0\)

ไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาคูณกับ 0 จะได้คำตอบเป็น 0 เสมอ เราเรียก 0 ตัวนี้ว่า เอกลักษณ์การคูณ

การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

\(-2\times (-4)=12\)

\(-3\times (-5)=15\)

\(-5\times (-4)=20\)

\(-3\times (-10)=30\)

เมื่อเอาจำนวนเต็มลบ คูณ กับจำนวนเต็มลบ ผลลัพธ์ออกมา จะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอ

การคูณจำนวเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

\(2\times (-4)=-8\)

\( -4\times 2=-8\)

\(5\times (-10)=-50\)

\(10\times (-10)=-100\)

เมื่อ เอาจำนวนเต็มลบ คูณ กับจำนวนเต็มบวก หรือเอาจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบ ผลลัพธ์ออกมา จะเป็นจำนวนเต็มลบ

ใครที่ต้องการฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการคูณสามารถ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดการคูณได้ครับที่ลิงค์นี้เลย

แบบทดสอบการคูณเลข

บทเรียนสำเร็จรูปคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ

แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ

แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ

แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่ 9 เรื่องการคูณ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 4 เรื่องการคูณและการหาร

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.4 หน่วยที่ 4 เรื่องการคูณ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5 หน่วยที่ 10 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6หน่วยที่10 การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม

We have 107 guests and no members online