Main menu

การคูณพหุนามด้วยเอกนาม เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่อนข้างง่ายบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องหัดทำแบบฝึกหัดเยอะๆ

ทำโจทย์หลายๆแบบ เริ่มจากโจทย์ง่ายไปหายากน่ะครับไม่ยากเลย น่ะครับ ลองทำความเข้าใจจากตัวอย่างน่ะครับ อ่าน  ลิงค์นี้ก่อน ก็ดีครับ จะช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกำลังครับเพราะต้องนำไปใช้ครับ

จงหาผลคูณต่อไปนี้

1)  \(2(x+1)\)

วิธีทำ \(2(x+1)\)  นำ 2 คูณเข้าไปในวงเล็บครับ จะได้

\(x(2)+1(2)\)

\(2x+2\)  เห็นไหมครับไม่ยากเลย ดูข้อต่อไปครับ


2)  \(5(x^{2}+4)\)

วิธีทำ \(5(x^{2}+4)\)  ทำเหมือนข้อ 1 ครับ เอา 5 คูณเข้าไปข้างในครับ

\(x^{2}(5)+4(5)\)

\(5x^{2}+20\) เสร็จแล้วครับง่ายๆ


3)  \(4x(x+4)\)

วิธีทำ \( 4x(x+4)\) ข้อนี้เอา 4x คูณเข้าไปข้างในครับ

\((x(4x)+4(4x)\)

\(4x^{2}+16x\) เสร็จแล้ว ง่ายไหม


5)  \( \frac{1}{2}(x^{2}+12)\)

วิธีทำ \( \frac{1}{2}(x^{2}+12)\)  นำ \(\frac{1}{2}\) คูณเข้าไปในวงเล็บเลยครับ

\((x^{2}(\frac{1}{2})+12(\frac{1}{2})\)

\(\frac{1}{2} x^{2}+6\)


6)  \(10(5x^{2}+2x+5\)

วิธีทำ \(10(5x^{2}+2x+5\)  นำ 10 คูณเข้าไปในวงเล็บเลยครับ

\(5x^{2}(10)+2x(10)+5(10)\)

\(50x^{2}+20x+50\)

ง่ายจังเสร็จแล้วครับ


7)  \((-4c)(c+7)\)

วิธีทำ \((-4c)(c+7)\) นำ \(-4c\) คูณเข้าไปในวงเล็บเลยครับ

\(c(-4c)+7(-4c)\) เครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบน่ะครับ เช่น \(-2(5x)=-10x\) แต่ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวก เช่น \(-2(-5x)=10x\)

\(-4c^{2}-28c\)

We have 249 guests and no members online