ค้นหา

การแก้สมการ

เพจนี้เป็นเรื่่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวน่ะครับ ก็ลองๆทำดูน่ะครับ ไม่ยากครับ โจทย์ค่อนข้างเบสิค แต่ก็ลองทำดูเป็นการทบทวนหลังจากเรียนในห้องเรียนมาแล้วน่ะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนน่ะครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com