ค้นหา

เส้นขนาน

หน้านี้ถ้าใช้โปรแกรม chrome หรือ internet explorer เปิดอาจจะมองเห็นข้อสอบน่ะครับ แนะนำให้ใช้โปรแกรม mozilla firefox เปิดน่ะครับแบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง เส้น

ขนานน่ะครับ คุณครู และน้องๆ หนู สนใจลองเอาไปทำดูครับ รู้สึกว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบ O-net ด้วยน่ะครับ เห็นทุกปีเลยเรืองนี้  เรืองนี้เป็น่เรืองที่ง่ายมากครับ ศึกษาเองได้ครับ

มีปัญหาอะไรโพสต์ไว้ ทำข้อไหนไม่ได้โพสต์ไว้น่ะครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com