ใบความรู้พร้อมแบบฝึกหัดเรื่องลำดับและอนุกรม ครับ น้องๆสามารถนำไปฝึกทำได้เลยน่ะครับ ไฟล์นี้เป็นทั้งใบความรู้ และมีแบบฝึกหัดให้เลยหัดทำด้วยครับ อ่านไปด้วยทำไปด้วยครับ ..........


Pin It