ค้นหา

ใบความรู้/แบบฝึกหัด เรื่องความน่าจะเป็น

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ใบความรู้พร้อมแบบฝึกหัด เรืองความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นะครับ ท่านไหนสนใจ สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับ .........

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com