ค้นหา

ประวัติของพีทาโกรัส

พีทาโกรัสเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก เกิดที่เกาะซามอส (Samos) แห่งทะเลเอเจียน (Aegean) ใกล้กับ

เอเชียไมเนอร์ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และได้รับความรู้จากการเดินทางไปอิยิปต์และบาบิโลเนีย ในขณะที่ศึกษาในประเทศอิยิปต์ พีทาโกรัส พบว่าชาวอิยิปต์ใช้เชือกที่มี  13 ปม ล้อมรอบไม้  3  อัน ซึ่งปักอยู่บนพื้นที่นาเพื่อเป็นเส้นกั้นระหว่างที่นา รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการใช้เชื่อกล้อมรอบไม้  3

อันนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหลักจากที่พีทาโกรัสกลับมาจากประเทศอิยิปต์ก็พบว่า เกาะซามอสตกอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียจีงอพยพไปอยู่ที่เมืองโครโตนา (Crotona) เมืองท่าของชาวกรีกซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศอิตาลีในปัจจุบัน   ที่นี่พีทาโกรัสได้ก่อตั้งสำนักพีทาโกเรียน (Phythagorean School) สำนักนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญา คณิตศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สม้ยใหม่ปรัชญาของสำนักพิมพ์พีทาโกเรียนมีว่า  จำนวนครอบครองจักรวาล (Numbers rule the universe)   พีทาโกรัสคิดว่า ปริมาณต่างๆ ในธรรมชาติสามารถเขียนในรูปของจำนวนนับได้ จนมีคำขวัญของสำนักว่า ทุกสิ่ง คือ จำนวนนับ

สัญลักษณ์ที่สำนักพิมพ์พีทาโกเรียนใช้คือ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ประกอบด้วยจุดทั้งหมด 10 จุดสำนักพีทาโกเรียนมีความเชื่อแตากต่างจากผู้อื่น เช่น การปฏิเสธที่จะกินถั่ว  ดื่มไวน์ เก็บของตกหรือการใช้เหล็กเขี่ยไฟ สัญลักษณ์ที่สมาชิกของสำนักพีทาโกเรียนใช้เพื่อสื่อความหมายของสมาชิกสำนักเดียวกัน คือ รูปดาวห้าแฉก

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com