ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สอบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563  หลังจากสอบเสร็จแล้ว เขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งข้อสอบให้กับทางโรงเรียนนำมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ผมก็เลยเอามาเผยแพร่ต่อเผื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจครับ ข้อสอบยากพอสมควรครับ แต่ก็มีข้อง่ายที่พอจะศึกษาด้วยตนเองได้คับ  แต่เป็นข้อสอบที่ดีน่าลองเอาไปฝึกทำมากครับ  ตั้งขอขอบคุณ สพฐ.ที่อนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน

ดาวน์โหลด