มีข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี 54 ถึงจะเก่าแต่ยังเก๋าอยู่ในคับใช้การได้อยู่คับลองเอาไปอ่านดูคัยมีเฉลยด้วยคับ เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนสาธิต(ศึกษาศาตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่นคับ  อยากเข้าสาธิตก็ต้องขยันอ่านหนังสือน่ะคับคิดว่าไม่ยากคับเท่าที่ดู