ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี2549 เป็นข้อสอบที่ดีมากครับจากการอ่านคร่าวๆแล้วเป็นข้อสอบที่สามารถฝึกนักเรียนได้เป็นอย่างดีผมว่าเด็กมัธยมสามารถนำไปฝึกได้เป็นอย่างดี บางทีบางข้อมันยากไปสำหรับเด็กประถมครับ เหมาะกับเด็กมัธยมด้วยครับลองดาวน์โหลดให้บุตรหลานทำดูครับ ลองฝึกสมองทำไปเรื่อยๆครับ จะสามารถพัฒนาการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีครับ เพราะข้อสอบไม่ได้เน้นการจำ แต่เน้นการคิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบครับ ลองดูตัวอย่างโจทย์ด้านล่างครับ