การบ้านของครู

ความเป็นครูมันยิ่งใหญ่มากกว่า คำว่า "สอน"  ครูคือผู้สร้างและหล่อหลอมคนๆหนึ่งให้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนของความเป็นมนุษย์ ตึกสูงเสียดฟ้าที่ว่าสร้างยากเมื่อเทียบกับการปั้นคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังเทียบไม่ได้เลยเพราะมนุษย์ซึ่งคือน้กเรียนนั้นมีชีวิตจิตใจไม่ใช่เพียงแค่วัตถุที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ซึ่งแต่ละคนก็มีพื้นฐานทางจิตใจ มีสติปัญญาความสามารถมีปัจเจกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ฉนั้นแล้วการที่ครูคนหนึ่งจะสร้างนักเรียนที่มาจากร้อยพ่อพันแม่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

ความรู้เพียงอย่างเดียวคงมิอาจจะทำให้ความเป็นครูนั้นประสบความสำเร็จยังมีปัจจัยมากมายที่คอยเกื้อหนุนให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากครูจะใช้ความรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่ครูไม่ควรลืมคือ "จิตวิทยา" ซึ่งมีหลายด้าน ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการสอน ตระหนักอยู่เสมอว่าแต่ละคนนั้นมีลักษณะปัจเจกที่แตกต่างกันออกไป มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ครูควรจะมองหาจุดๆหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดกับนักเรียนทุกคนแล้วลงมือทำ ครูมือควรมีจิตวิทยาในการพูดการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดหรือเร้าอารมณ์ความสนในจากนักเรียนให้ได้ ซึ่งครูแต่ละคนก็มีจุดเด่นบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ครูควรหาจุดนั้นให้เจอและนำออกมาใช้แล้วครูจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามลอกเลียนแบบใคร จงเป็นตัวของตัวเอง แล้วนักเรียนก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวครูและหันกลับมาสนใจในการเรียนและเคารพในตัวครูมากยิ่งขึ้น

 

ครูคือผู้ให้ความหวังและกำลังใจแก่นักเรียน ครูควรทำตัวเหมือนพระอาทิตย์ที่คอยให้แสงสว่างแก่ลูกศิษย์เมื่อยามที่ศิษย์นั้นท้อแท้สิ้นหวัง ครูต้องรู้จักการชี้ทางไปสู่ความสำเร็จให้แก่ลูกศิษย์ไม่ว่าแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากมีความมุ่งมั่น มีความรักมีความศรัทธาในการการงานที่ทำแล้ว ความสำเร็จก็จะรออยู่ไม่ไกลเกินความจริง ครูควรทำตัวเหมือนยากระตุ้นที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนหิวกระหายในความสำเร็จเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ได้เห็นและทำตามและที่สำคัญที่ครูทุกคนควรมีและควรใส่ลงไปทุกครั้งที่ทำการสอนคือ  คุณธรรม  เพราะคุณธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการปกป้องคุ้มกันภัยให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยที่ตัวเองและสังคมไม่เดือดร้อน

เตรียมทำการบ้านเพื่อความเป็นครูจึงเป็นเรื่องสำคัญ ครูควรหันกลับมามองตัวเองควรเตรียมตัวอย่างไรและควรทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นครูอย่างสมบูรณ์  ความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียวคงไม่พอแต่ทว่าต้องควบคู่ไปก้บจิตวิทยาและคุณธรรมจึงจะสมบูรณ์