เฉลยข้อสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ข้อ 22 จะเฉลยให้เรื่อยๆครับถ้าผมขยัน ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบยอดฮิตครับชอบออก ข้อสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์เป็นข้อสอบที่ดีมากครับ ดีกว่า ข้อสอบ o-net อีกนะผมว่าตามความคิดเห็นของผม มาดูกันเลยครับ โจทย์มีอยู่ว่า

29. จงหาจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ \(\frac{10^{40}}{10^{35}+3}\)

วิธีทำ ข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับแต่จัดรูปให้สวยงามก็จะมองคำตอบออกครับ

\begin{array}{lcl}\frac{10^{40}}{10^{35}+3}&=&\frac{10^{5}(10^{35}+3)-3\cdot 10^{5}}{10^{35}+3}\\&=&\frac{10^{5}(10^{35}+3)}{10^{35}+3}-\frac{3\cdot 10^{5}}{10^{35}+3}\\&=&10^{5}-\frac{3\cdot 10^{5}}{10^{35}+3}\end{array}

เนื่องจาก  \(\frac{3\cdot 10^{5}}{10^{35}+3}<1\)

ดังนั้น  \(10^{5}\)  ลบออกด้วยจำนวนที่มันน้อยกว่าหนึ่งจึงเหลือ เก้าหมื่นกว่าๆ นั่นคือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ   \(\frac{10^{40}}{10^{35}+3}\)   ก็คือ 99999