วันนี้มาดูข้อนี้ครับ เป็นข้อที่เกี่ยวกับตัวเลข เกี่ยวกับกับการคูณครับ  เป็นข้อสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปี2558

21. กำหนด  \(N=15^{6}\times 28^{5}\times 55^{7}\)   เมื่อคำนวณค่า แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะมีเลขศูนย์เรียงติดกันกี่ตัว

ก.  9          ข. 10        ค. 11        ง.12

วิธีทำ ข้อนี้ถ้าคิดไม่ออกก็ลองกระจ่ายตัวเลขออกมาก แล้วจับคู่คูณกันดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เกิดเลขศูนย์เรียงกันไหม

ซึ่งจะเห็นว่า \(15\times 28=420\)  ฉะนั้นถ้าเราจับ 15 คูณกับ 28 เป็นคู่ๆ จะได้ทั้งหมด 5 คู่ใช่ไหมครับเราก็จะได้

\[420\times 420\times 420\times 420\times 420 \times 15 \times 55^{7}\]

ต่อไปลองเอา  \(420 \times 55=23100\)   ฉะนั้นถ้าราจับ 420 คูณกับ 55 เป็นคู่ๆ จะได้ทั้งหมด 5 คู่ใช่ไหมครับเราก็จะได้

\[23100\times 23100\times 23100\times 23100\times 23100\times 15 \times 55\times 55\]

เพียงเท่านี้ก็น่าจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้าจับคู่กันต่อไปจะได้เลขศูนย์เรียงกันกี่ตัว คำตอบก็คือ 10 ตัว