ข้อสอบแข่งขันระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 49-50 เป็นข้อสอบที่ดีมากครับเน้นการวิเคราะห์ เหมาะกับการใช้ฝึกให้เด็กฝึกวิเคราะห์ฝึกคิด ไม่เน้นความจำเป็นข้อสอบที่ดีมาก ต้องขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและผู้เรียบเรียงทุกคนที่ได้ เผยแพร่เอกสารให้เราสามารถนำไปศึกษา เรียนรู้ เป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากเลยครับ เด็กๆและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้นะครับ  เป็นโจทย์ที่จะช่วยพัฒนาความคิดตรรกะทางความคิดได้ดีมากครับ สามารถดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ

Pin It