ข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ม.ต้น 55-56 เป็นข้อสอบที่ดีมากครับ เน้นการวิเคราะห์ฝึกคิดอย่างมีระบบ ไม่เน้นความจำที่สำคัญมีเฉลยให้ดูด้วยครับ เหมาะสำหรับเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อให้สมองของเรานั้นเกิดตรรกะ คิดอย่างเป็นระบบ เป็นโจทย์ที่ดีเพราะไม่มีความจำเลย ไม่ต้องจำสูตร ไม่มีท่องจำครับ เป็นแนวทางที่ดีมากเลย ผมดูโจทย์แล้ว เป็นโจทย์ที่ดีเหมาะแกการนำไปฝึกฝน ถ้าฝึกฝนได้ด้วยตัวเองจะดีมาก อย่างไรก็ลองทำๆดูผมแนะนำเลยข้อสอบแบบนี้ ต้องขอขอบคุณ สำนักนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่อนุญาตให้นำข้อสอบชุดนี้มาเผยแพร่ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างนะครับ

Pin It