แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ครับ สามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการสอบได้ครับเป็นข้อสอบที่ดีไม่ยากมากนัก และคุณครูสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้ครับเพื่อฝึกฝนลูกๆนักเรียนครับ อย่างไรก็สามารถดูตัวอย่างของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ก่อนที่จะดาวน์โหลดด้านล่างได้ครับ ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบนะครับ

ดาวน์โหลด