แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ที่ดีมากครับ ข้อสอบเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความเข้าใจเป็นหลักใครที่เรียนมาแบบจำๆสูตร ทำไม่ได้แน่ น้องๆนักเรียนชั้น ป.6 สามารถดาวน์โหลดลองไปทำได้ครับ เอาไว้ฝึกฝนตัวเองเพื่อเตรียมตัวสอบครับ ส่วนคุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ครับสามารถพัฒนาลูกๆนักเรียนได้ดีแน่นอนครับ สามารถดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างก่อนดาวน์โหลดครับ ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบครับ

ดาวน์โหลด