แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6 เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับ ใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อสอบพวกนี้ไปลองฝึกฝนทำเองได้ครับ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนบุตรหลานได้ครับ ส่วนคุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้คับ หรือจะนำมาเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ครับ สามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบสอบคณิตนี้ทางด้านล่างครับ ก่อนตัดสินใจดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด