แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6ชุดที่4 เป็นแบบทดสอบที่ดีมาก จริงๆแล้วแบบทดสอบฉบับนี้นอกจาก ป.6 แล้ว น้องๆ ป.5 หรือ ม.1 ก็สามารถนำไปฝึกทำได้ครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปฝึกฝนลูกๆนักเรียนได้ครับ เหมาะกับการนำไปใช้เป็นสื่อการสอนหรือนำไปทำเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก็ได้ครับ เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับ สามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบคณิตศาสตร์นี้ที่ด้านล่างครับก่อนตัดสินใจดาวน์โหลดครับ

ดาวน์โหลด