เฉลยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6 เฉลยชุดที่1-10 หลังจากดาวน์โหลดตามลิงค์ที่ผมให้ไว้แล้ว ถ้าใครไม่สามารถทำได้หรือไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมสามารถดาวน์โหลดเฉลยนี้ไปตรวจสอบดูได้ครับ เพื่อความมั่นใจว่าทำถูกแล้วครับ

ดาวน์โหลด