แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.6หน่วยที่15 การเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอข้อมูลและความน่าจะเป็นเบื้องต้น สามารถดาวน์โหลดไปลองทำดูครับ เพื่อเป็นเตรียมตัวหรือว่าทดสอบความเข้าใจของตัวเองครับ คุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อไปเป็นสื่อการสอนหรือทำเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ครับ สามารถดูตัวอย่างก่อนสอบได้ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด