แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยที่7 เรื่องทิศและแผนผัง ลองดาวน์โหลดไปฝึกฝนดูครับ มีตัวอย่างก่อนดาวน์โหลดครับ

ดาวน์โหลด