แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยที่ 6 เรื่องเส้นขนาน  เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่ดีมากครับลองดาวน์โหลดไปทำดูครับ เพื่อเป็นการฝึกฝนก่อนสอบครับ ครูสามารถดาวน์โหลดไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบก่อนดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด