แบบทดสอบคณิตศาสตร์-ป.5-ชุดที่ 1 มีเฉลยในตัว เป็นข้อสอบที่ดีมากครับ สามารถนำไปฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมตัวในการสอบครับ สำหรับครูสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด