แบบทดสอบคณิตศาสตร์ป.5หน่วยที่15 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่ดีมากครับ เรื่องความน่าจะเป็นค่อนข้างยากต้องหัดฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆครับ ครูสามารถนำไปทำเป็นสื่อการสอนได้ครับ เพราะเป็นแบบทดสอบที่ดีมากเลยสามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด