แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.5 หน่วยที่14 แบบรูปและความสัมพันธ์ เรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในคิดมากในการทำแบบทดสอบดังนั้นถ้าเราฝึกทำแบบทดสอบบ่อยๆ ก็จะทำให้เรามีความชำนาญในการทำข้อสอบ เมื่อเห็นข้อสอบก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยประหยัดเวลาและทำข้อสอบทันครับ เป็นข้อสอบที่ดีมากเลยครับ ครูสามารถดาวน์โหลดข้อสอบไปทำเป็นสื่อได้ครับ เพราะดีมากสามารถนำไปทำเป็นสื่อได้ดีมากครับ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับก่อนดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด