ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5 เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เป็นข้อสอบที่น่านำเอาไปให้นักเรียนฝึกฝนมากครับเพราะจะได้ช่วยสร้างความคิด สติปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้ครับ อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดข้อสอบฉบับนี้ไปให้บุตรหลายนักเรียนของท่านได้ลองทำดูได้ครับ